شوگر کندی آرت

پاستیل انار و گلپر

محصول ارگانیک و بدون مواد نگهدارنده تهیه شده از ژلاتین خالص، شکر، گلوکز، آب انار طبیعی و گلپر تازه.

در جای خنک نگهداری شود.