شوگر کندی آرت

لواشک آلو زرد

تهیه‌شده از آلو زرد و نمک.
تمام میوه‌ها داخل دستگاه شسته، خشك و ميكروب زدایی می‌شوند.