شوگر کندی آرت

لواشک انار گلپر

تهیه‌شده از آب انار کاملا طبیعی و خالص، گلپر آسیاب‌شده و نمک.
تمام میوه‌ها داخل دستگاه شسته، خشك و ميكروب زدایی می‌شوند.