شوگر کندی آرت

لواشک میکس طعم‌ها

میکس ویژه لواشک‌های شوگر کندی.
تمام میوه‌ها داخل دستگاه شسته، خشك و ميكروب زدایی می‌شوند.