شوگر کندی آرت

لواشک گوجه سبز دلال

تهیه‌شده از گوجه سبز، دلال خالص و طبیعی و نمك.
تمام میوه‌ها داخل دستگاه شسته، خشك و ميكروب زدایی می‌شوند.