شوگر کندی آرت

دراژه شکلات خالص سفید

تهیه‌شده از شكلات خالص بدون پالم و گليسيرين و كره كاكائو