شوگر کندی آرت

دراژه تافی اسفنجی

تهیه‌شده از شكلات خالص بدون پالم و گليسيرين،كره كاكائو و تافی دست‌ساز