شوگر کندی آرت

دراژه شکلات خالص شیری

تهیه‌شده از شكلات خالص بدون پالم و گليسيرين و كره كاكائو.