شوگر کندی آرت

دراژه لوتوس شیری

تهیه‌شده از شكلات خالص بدون پالم و گليسيرين، كره كاكائو و بیسکویت لوتوس.