شوگر کندی آرت

دراژه فندوق شیری

تهیه‌شده از شكلات خالص بدون پالم و گليسيرين، كره كاكائو و فندق.