شوگر کندی آرت

دراژه شکلات خالص تلخ

تهیه‌شده از شكلات خالص بدون پالم و گليسيرين و كره كاكائو