شوگر کندی آرت

دراژه بادام تلخ

تهیه‌شده از شكلات خالص بدون پالم و گليسيرين، كره كاكائو و بادام.