شوگر کندی آرت

آبنبات یونیکورن

در جای خشک و خنک نگهداری‌شود.