شوگر کندی آرت

آبنبات پلی استیشن

در جای خشک و خنک نگهداری‌شود.