شوگر کندی آرت

آبنبات دایناسور

در جای خشک و خنک نگهداری‌شود.