شوگر کندی آرت

آبنبات پیچی کوچک

با طعم میکس میوه‌ها

در جای خشک و خنک نگهداری‌شود.