شوگر کندی آرت

آبنبات پیچی متوسط

با طعم میکس میوه‌ها

در جای خشک و خنک نگهداری‌شود.