شوگر کندی آرت

آبنبات رتل

بدون طعم.

قند مصنوعی و رژیمی که توسط کارخانجات تولید شده و قدرت شیرین‌کنندگی و انرژی 50درصد کمتر از شکر است.

در جای خشک و خنک نگهداری‌شود.