شوگر کندی آرت

آبنبات رژ لب

بدون طعم.

قند مصنوعی و رژیمی که توسط کارخانجات تولید شده و قدرت شیرین‌کنندگی و انرژی 50درصد کمتر از شکر است. طرح موجود در آبنبات چاپ خوراکی است.

در جای خشک و خنک نگهداری‌شود.