شوگر کندی آرت

آبنبات فینگر کندی

با طعم میکس میوه‌ها.

در جای خشک و خنک نگهداری‌شود.