شوگر کندی آرت

آبنبات عصایی

با طعم میکس میوه.

در جای خشک و خنک نگهداری‌شود.