شوگر کندی آرت

آبنبات میکس قلب رنگی

با طعم میکس میوه‌ها.

در جای خشک و خنک نگهداری شود.