شوگر کندی آرت

باکس شوگر کندی

دقت کنید که:

1- این باکس در یک بگ هدیه قرار داده می‌شود.
2- در صورت نیاز به داشتن پاپیون و یا تگ یادداشت، در بخش یادداشت صفحه صورتحساب به ما اطلاع دهید.
3- رنگ پاپیون، طبق موجودی مجموعه استفاده خواهد‌شد.