خرمای مجول-گران قیمت ترین خرمای جهان

خرمای مجول
1401/09/28 ساعت 16:30:08

خرمای مجول

از آنجاکه خرمای مجول به عنوان مرغوب ترین ومشهورترین ارقام خرما در کشورهای آفریقایی و اروپایی(به دلیل شرایط آب و هوایی گرم) محبوب و شناخته شده گردیده، از این محصول با لقب گران قیمت ترین خرما یاد میکنند.

مقالات مرتبط