پاستیل حیوانی و گیاهی

پاستیل
1399/04/02 ساعت 11:53:37

پاستیل

پاستیل ها انواع مخطلفی دارند که با توجه به ژلاتین و طعم دهنده ای  که استفاده شده است طبقه بندی میشوند.پاستیل هایی بر اساس ژلاتین حیوانی و گیاهی 

مقالات مرتبط